Spoločnosť SAFE WORKS s.r.o. poskytuje svoje služby od roku 2009. Zameriava sa najmä na výškové, elektroinštalačné a drobné stavebné práce. Spoločnosť disponuje všetkými potrebnými certifikátmi, oprávneniami a samozrejme skúsenosťami. Vďaka tomu zvládne jednoduché, ale aj náročné práce, na ktoré sa ostatní neodvážia.

Trvalo udržateľný rozvoj ako hlavná vízia firmy Eco-logic zo Senca

Spoločnosť pre vás zrealizuje rôzne montážne a konštrukčné práce ako je inštalácia, osadenie, oprava, prekládka či demontáž rôznych typov konštrukcií, nadstavieb, krovov, anténnych nosičov či iných zariadení vo výškach.

S príchodom jari je často krát potrebné spíliť alebo opilovať stromy. Táto služba sa vykonáva pomocou rebríka, plošiny, lana alebo stromolezeckej techniky. Rizikové stromy alebo stromy v blízkostí objektov sa spilujú po častiach a odpílené kusy sa bezpečne odtiahnu. Spílené drevo sa upraví na požadovaný rozmer, odvezie, alebo uloží podľa dohody.

Montážne a natieračské práce vo výškach

Nechajte si vymeniť alebo opraviť všetky typy strešných krytín, vyčistiť alebo osadiť žľaby a zvodové rúry, alebo namontovať snehové zábrany. Nechajte si zistiť príčinu zatekania do priestorov, alebo v prípade ťažkého snehu zhodiť sneh zo strechy a obiť nebezpečné cencúle. Na verejných priestranstvách alebo na iných frekventovaných miestach tak zabránite poškodeniu majetku alebo zdravia.

Nátery stožiarov a stĺpov sa realizujú farbami od rôznych výrobcov. Výber konkrétneho typu závisí od typu konštrukcie a jej umiestnenia. Prihliada sa na to či ide o prvotný náter alebo obnovu pôvodného. Pri náteroch sa zakrývajú steny, podlahy a predmety, ktoré by mohli poškodiť stekajúca farba. Podľa podmienok sa pracuje priamo z konštrukcie, lana, z rebríka alebo z vysokozdvižnej plošiny.

Na spoločnosť SAFE WORKS sa môžete obrátiť aj v prípade, že potrebujete zrealizovať montáže bleskozvodov. Pomocou horolezeckej techniky sa vyškolení pracovníci dostanú aj na ťažko prístupné steny výškových budov. Vďaka prístupu pomocou lana dokážete ušetriť náklady za postavenie lešenia či prenájom plošiny.

Čistenie výškových budov, umývanie okien

Spoločnosť pre vás zrealizuje čistenie nových ale i starých priestorov od nasadaných nečistôt, potečenej farby či iného stavebného materiálu a pod. Sklenené plochy sa čistia na bežne prístupných, ale aj neprístupných miestach. Čistenie sa realizuje aj na výškových budovách, kde nie je možnosť umývania zvnútra.  Pri tomto type prác sa väčšinou využíva technika zlaňovania, ktorá dokáže ušetriť náklady na pracovnú plošinu či lešenie.

Spoločnosť SAFE WORKS vykonáva aj montáž plachiet, tabúľ, svetelných tabúľ, reklamných nápisov na fasády budov a  rôznych reklamných predmetov. V prípade potreby ešte pred samotnou montážou prídu, zmerajú a navrhnú vhodný typ, veľkosť a uchytenie konštrukcie. Využite aj možnosť výroby reklamného predmetu na mieru.

O spoločnosti SAFE WORKS

Výsledky práce spoločnosti SAFE WORKS je možné vidieť po celom Slovensku. Ide najmä o nátery rôznych predmetov a konštrukcií podľa požiadaviek klienta. Spoločnosť SAFE WORKS je na všetky typy vykonávaných prác odborne spôsobilá. Je držiteľom všetkých potrebných certifikátov a osvedčení. Je ním najmä preukaz odbornej spôsobilosti pre vykonávanie prác vo výškach, skúšky revízneho technika elektrických zariadení, preukaz obsluhy ručnej motorovej píly a krovinorezov ako aj osvedčenie pre obsluhu pracovných plošín.